Ben jij toe aan Radicale Vergeving?

Verbeter de relatie met je HELE zelf (en de ander) met innerlijke herorïentatie en transformatie

Vergeving is loslaten

Ruim innerlijk op en maak ruim baan voor positieve veranderingen.

Allerlei emotionele brokstukken en resten van verdriet, wrok, boosheid, trauma en spijt die je onbewust en bewust meedraagt in jezelf is een ballast die niet meer nodig is.

Erken dit, voel het en verbreek deze banden en kettingen met het verleden die jou niet meer dienen.

Je kan werkelijk loslaten wie jij niet meer bent.

Laat los met radicale vergeving, laat los, laat los, laat los...

Een toolkit om innerlijk jezelf te herorïenteren en de relatie met je hele zelf te transformeren.

3x 3-daagse retraite Radicale Vergeving

meditatie, radicale vergeving, I-am, overvloed, spiritualiteit, hogere geest, hogere zelf, toekomstige zelf, 3D, 5D, zelfzorg, zelfliefde, liefde, licht, verlichting, trauma, nondualiteit, mindset,positiviteit, transformatie, wet van aantrekking

Radicale Vergeving - Vergeef & leef

3-daagse retraite
Verbreek de ketenen die jou vasthouden aan het verleden en doorsnijd de banden die jou remmen met radicale vergeving. In het proces van 5 stappen vergeef je de ander, vergeef je jezelf, laat je de versie van jezelf los die niet meer dient, neem je mee wat je geleerd hebt en leef je je nu-zelf. Integreer je kind-zelf en je toekomstige zelf; geef en ontvang evenredig. Balanceer meer aspecten van jezelf in jezelf. Laat al je pijnlijke ervaringen en belemmerende overtuigingen de brandstof zijn voor transformatie.


Met Satsang, geleide meditatie, zitmeditatie, contemplaties, intentie-wandelingen als meditatie in-actie en creatief tekenen van jouw droomwens (waar je je nog niet goed bij kan) met de kracht van intentie. De derde dag wordt afgesloten met een bekrachtigende vuurceremonie.  Vergeef & bevrijd jezelf. Vergeef & Leef vrij! 
Datum: 1 - 3 oktober 2021
Locatie: Zandvoort aan Zee

Instapvoorwaarde: Online training Zelf-Fluisteraar + introductielezing

radicale vergeving, vergeving, meditatie, spiritualiteit, hogere zelf, zelfbevrijding, ascentie, dualiteit, non-dualiteit, mindset, hartsbewustzijn, bewustwording, acceptatie

Radicale Vergeving - Oordelen Ontrafelen

3-daagse retraite
Verbeter de relatie met je hele Zelf (en met anderen). Met het ontrafelen van oordelen in 5 stappen maak je ruim baan in jezelf. Meer vergeving is een innerlijke heroriëntatie om jezelf radicaal om te draaien naar een positieve levenshouding. Waarin je omarmt dat alles relevant is en je jouw onderscheidingsvermogen integreert, je leert om intuïtief te onderscheiden wat van jou en en wat van de ander is. Je ontwikkelt je voelvermogen met sessies om te voelen wanneer, wat en hoe je iets voelt. Je leert vertrouwen wat nodig is op het moment dat het voor jou nodig is.


Met Satsang, geleide meditatie, zitmeditatie/stiltemeditatie, contemplaties, intentie-wandelingen en intentioneel tekenen van jouw droomwens (waar je je nog niet goed bij kan) met de kracht van creativiteit en verbeelding, wat meer zegt dan 1000 woorden! Deze derde dag wordt afgesloten met een vuurceremonie waar de kracht van elementen en jouw energetische intentie de aanzet tot manifestatie de ether inslingert.

Je verankert je ware natuurlijke zelf in je zijn, denken & doen. Word meer en meer je eigen Zelf-Meester in de kunst van het toelaten, loslaten, laten en handelen vanuit positieve resonantie en verhoogde frequentie . 

Datum: 20 t/m 22 januari of 27 t/m 29 januari 2023
Locatie: Zandvoort aan Zee
meditatie, radicale vergeving, I-am, overvloed, spiritualiteit, hogere geest, hogere zelf, toekomstige zelf, 3D, 5D, zelfzorg, zelfliefde, liefde, licht, verlichting, trauma, nondualiteit, mindset,positiviteit, transformatie, wet van aantrekking

Ultieme Vergeving - Onvoorwaardelijke Liefde 

3-daagse retraite
Iedere dag dat je je niet bewust je goddelijke essentie activeert leef je je standaard instelling dat je niet waardig bent - je onwaardig voelen zit diep in de westerse cultuur ingebed en zit in ieder van ons! Erken dit en stap in het perspectief van je ziel en jouw Licht. Laat jouw unieke licht schijnen op jouw unieke wijze, laat alle twijfel en angsten over jouw licht, jouw unieke zijn los. Centreer je keer op keer in het centrum van jouw Licht en geef automatisch de anderen om jou heen de toestemming dat ook te doen. Je verschuift je overtuiging met stappen en tussenstappen, meditatie en geleide meditatie.


Met Satsang, zitmeditatie, contemplaties, intentie-wandelingen als meditatie in-actie en intentioneel tekenen van jouw droomwens (waar je je nog niet goed bij kan) met de kracht van creativiteit en verbeelding. De derde dag wordt afgesloten met een bekrachtigende vuurceremonie.
Datum: 30 september - 2 oktober 2022
Locatie: Zandvoort aan Zee

Instapvoorwaarde: Online training Zelf-Fluisteraar, 1x een 3-daagse Radicale Vergeving + Online introductielezing

meditatie, radicale vergeving, I-am, overvloed, spiritualiteit, hogere geest, hogere zelf, toekomstige zelf, 3D, 5D, zelfzorg, zelfliefde, liefde, licht, verlichting, trauma, nondualiteit, mindset,positiviteit, transformatie, wet van aantrekking

Zelf Masterclass

1-daagse retraite voor jouw Zelf-Meesterschap

4+ inspiratiedagen per jaar met alle aandacht voor her verankeringen van universeel kernwaarden, jouw persoonlijke behoeftes en jouw geluk. Voor jouw integratieproces van persoonlijke ervaringen en het verlangen naar verruimde staten van zijn, denken en doen zodat jij een volwassen ontwaakte ziel wordt.

Iedere Masterclass gaan we dieper in op een aspect van je Zelf in het Licht van jouw persoonlijke missie, jouw zielsgeluk en het multidimensionale bestaan. Met ruimte voor wat er nodig is op het moment dat het nodig is, een cruciale geluksingrediënt!

Met Satsang, uitwisseling met gelijkgestemden, geleide meditatie, zitmeditatie, contemplaties, intentie-wandelingen als meditatie in-actie en verdieping in een aspect van zelf.


Datum: 9 januari | 6 februari | 8 mei
Locatie: Zandvoort aan Zee

Instapvoorwaarde: Pad van Creatie en/of 3-daagse retraite Radicale Vergeving

De essentie van vergeving is innerlijke herorïentatie

Innerlijke herorïentatie is een verschuiving in jezelf waarin je de relatie met jezelf transformeert.

Je herorïenteert jezelf in voel-, denk- en doe-processen.

Te beginnen met voelen!

Middels vooruitstrevende perspectieven vanuit universele wetmatigheden en wetten waar je dit samenbrengt met jouw persoonlijke ervaringen. In een praktisch jasje breng je jouw hemel en jouw aarde samen in jezelf middels zelf-bekrachtigende permissie slips, zodat jij steeds meer je hele zelf belichaamt.

Voor jouw leukste leven, waarin alles er mag zijn, je niets hoeft uit te sluiten, je jouw ego de plek geeft waar het voor nodig is en kiest voor wat positief resoneert vanuit je hart.

. Vanuit een holistische en geheelde kijk met processen van 5-stapsgewijze contemplaties, zitmeditatie en geleide meditatie, verdieping in universele wetmatigheden, persoonlijke ervaringen en cases, intentioneel creatief tekenen, zelfbekrachtiging en Satsang bijeenkomsten.